KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÒNG 1 VÀ TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI, VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2020
06/11/2020 02:09:44 PM


Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và thời gian xét tuyển vòng 2.

Dowload file đính kèm tại đây
,
Dowload file đính kèm tại đây