XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG HỢP [18F]-NaF   TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI
XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG HỢP [18F]-NaF TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI
Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam(JDS) 2018
Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam(JDS) 2018
Đoàn Hiệp hội Ứng dụng Bức xạ Hàn Quốc (KARA) thăm và làm việc với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.
Đoàn Hiệp hội Ứng dụng Bức xạ Hàn Quốc (KARA) thăm và làm việc với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ  thăm và làm việc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ thăm và làm việc tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội