SEMINAR KHOA HỌC ĐỊNH KỲ TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

Để các cán bộ nghiên cứu có cơ hội trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu mới cũng như tìm hiểu, nâng cao trình độ và kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn đang được triển khai tại đơn vị, hàng tháng, các cán bộ nghiên cứu khoa học phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức thường xuyên các buổi seminar khoa học định kỳ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

Tin trong nước
Tin quốc tế

Quảng cáo