Nghiên cứu chiếu xạ polyme làm chế phẩm có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp

Cùng với các nghiên cứu áp dụng công nghệ bức xạ trong chiếu xạ thực phẩm và khử trùng y tế, xử lý chiếu xạ biến đổi đặc tính polyme tạo các vật liệu, sản phẩm có hoạt tính sinh học cho các ứng dụng khác nhau đã được phát triển từ cuối thập niên 1980. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người ta thấy rằng nhiều loại polyme tự nhiên có hoạt tính sinh học đặc biệt, có thể tận dụng như tác nhân kích t

Tin trong nước
Tin quốc tế

Quảng cáo