THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI NĂM 2023
08/28/2023 11:19:01 AM


VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-TTCXHN

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2023

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI

TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI NĂM 2023

 

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thông báo tổ chức tuyển viên chức năm 2023 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

          Tổng số 02 chỉ tiêu

- Phòng Nghiên cứu Công nghệ bức xạ: 01 chỉ tiêu;

- Phòng Hóa phóng xạ: 01 chỉ tiêu.

II. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng);

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong đột tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Có phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

7. Những người được tuyển chọn phải làm bảo đảm đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

8. Những người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vị dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

TT

Tên đơn vị

Vị trí tuyển

Yêu cầu

Số lượng

Hình thức tuyển

1

2

3

4

5

6

1

Phòng Nghiên cứu Công nghệ bức xạ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong sinh học và nông nghiệp

- Nữ: dưới 30 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành sinh học hoặc chuyên ngành có liên quan, loại khá trở lên;

- Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ; có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực chuyên môn liên quan; hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc;

- Ngạch tuyển dụng: Nghiên cứu viên.

01

Xét tuyển

2

Phòng Hóa phóng xạ

Nghiên cứu sản xuất dược chất phóng xạ bằng máy gia tốc cyclotron phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư

Nữ: dưới 30 tuổi; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành hóa dược hoặc chuyên ngành hóa có liên quan, loại khá trở lên;

- Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ; có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực chuyên môn liên quan; hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc;

- Ngạch tuyển dụng: Nghiên cứu viên.

01

Xét tuyển

Tổng

02

 

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian:

+ Bắt đầu nhận hồ sơ: 24/8/2023;

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào 17h00 ngày 23/9/2023.

2. Lệ phí dự tuyển:

                    Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 400.000 đồng/người  (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp về Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

Km12 Đường 32, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 024.37643418/ 0948497597 (Chị Nga)

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển: sẽ thông báo tại Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam http://www.vinatom.gov.vn; và trang thông tin điện tử của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng liên hệ:

Ông Phạm Văn Huy – chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng, Viện NLNTVN;

Số điện thoại : 04.39416346; Di động 0989.579.866

           Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:        

- Viện NLNTVN (để báo cáo);   

- Cổng TTĐT của Trung tâm (để đăng tin);

- Các đơn vị trực thuộc (để biết);

- Lưu: VT, HCTH.

                                                                 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Việt Cương

 

   Phiếu đăng ký dự tuyển theo NĐ 115 - 2020