Hội thảo khoa học “Áp dụng Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polymer”
06/10/2019 03:20:58 PM


Hội thảo khoa học “Áp dụng Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polymer”

Ngày 21/5/2019, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Áp dụng Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polymer” trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số ĐTĐL.CN. 19/16 do TS. Trần Minh Quỳnh làm chủ nhiệm.

Tham gia hội thảo, phía Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có ông Phạm Quang Minh - Trưởng ban và ông Hoàng Sỹ Thân - Phó Trưởng ban Kế hoạch và Quản lý khoa học; phía Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội có ông Đặng Quang Thiệu - Giám đốc, ông Trần Minh Quỳnh, các cán bộ tham gia thực hiện đề tài, các nghiên cứu viên của Trung tâm và khách mời.

 

ThS. Trần Băng Diệp trình bày báo cáo tại hội thảo

Chủ trì Hội thảo, TS. Đặng Quang Thiệu giới thiệu vắn tắt về quá trình thực hiện đề tài, yêu cầu của cơ quan chủ trì, tiềm năng thúc đẩy ứng dụng công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polyme phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau phần giới thiệu thành viên và khách mời, ThS. Trần Băng Diệp đã trình bày báo cáo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khâu mạch bức xạ tạo màng bảo quản một số sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến tối thiểu”. Báo cáo đưa ra những kết quả được nghiên cứu nhiều năm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội và đối tác Nhật Bản. Màng bảo quản thực phẩm được giới thiệu có nhiều ưu điểm vượt trội so với màng bọc PE có sẵn trên thị trường như: có khả năng phân hủy sinh học, hạn chế quá trình hô hấp cũng như sự mất nước ở tế bào thực phẩm. Báo cáo cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức để có thể triển khai ứng dụng thực tiễn. Báo cáo nhận được sự quan tâm của nhiều nghiên cứu viên trẻ nhằm làm rõ tính khả thi của nghiên cứu, phương hướng để phát triển nghiên cứu trong thời gian tới.

Trong báo cáo thứ hai, ThS. Nguyễn Văn Bính trình bày tổng quan về kỹ thuật chiếu xạ cắt mạch các polysaccharide tạo các chất có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp. Báo cáo cũng tóm tắt các kết quả đạt được trong khuôn khổ đề tài, cập nhật và so sánh các kết quả nghiên cứu trong cùng lĩnh vực trong khuôn khổ chương trình FNCA. Nhấn mạnh khả năng tận dụng các polyme tự nhiên như chitosan, alginate, carrageenane, tinh bột, cellulose… làm chất có hoạt tính kích thích sinh trưởng, chất kích kháng bệnh và bảo vệ thực vật. Từ đó chứng tỏ tính khả thi của các công việc nghiên cứu mà đề tài đặt ra.

 

TS. Trần Minh Quỳnh trình bày báo cáo tại hội thảo

Trong báo cáo cuối cùng, TS. Trần Minh Quỳnh, chủ nhiệm đề tài đã giới thiệu chi tiết các phương pháp chế tạo, đặc tính và ứng dụng vật liệu hydrogel, nhấn mạnh khả năng áp dụng công nghệ bức xạ tạo hydrogel khâu mạch, ảnh hưởng của xử lý chiếu xạ đến đặc tính của hydrogel tạo được và tiềm năng ứng dụng sản phẩm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. báo cáo cũng thảo luận về hiệu ứng khâu mạch, vai trò của chiếu xạ trong chế tạo vật liệu gel ưa nước, dùng trong sản xuất phân bón, hay hệ dẫn thuốc dùng trong y tế. Báo cáo cũng đánh giá khả năng mở rộng nội dung nghiên cứu của đề tài nhằm thu được những sản phẩm có chất lượng và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và môi trường.  

Trong quá trình thảo luận, TS. Phạm Quang Minh đánh giá cao tiềm năng nghiên cứu ứng dụng của Trung tâm, thảo luận về những kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu đề tài, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cũng như đề xuất các hướng nghiên cứu mới nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, TS. Trần Minh Quỳnh trình bày những khó khăn, thách thức mà nhóm nghiên cứu đang phải đối mặt, đề nghị lãnh đạo Trung tâm và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tạo điều kiện để sớm hoàn thiện một số nội dung nghiên cứu, khảo nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm để có thể triển khai ứng dụng thực tiễn. Thông qua Hội thảo, các khách mời và nghiên cứu viên trẻ đã có được cái nhìn tổng quan về khả năng to lớn của kỹ thuật chiếu xạ trong việc biến tính polyme, tạo ra các sản phẩm có đặc tính phong phú, và khả năng ứng dụng thực tiễn của chúng.

 

Trần Xuân An – Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội