Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
10/27/2021 10:22:56 AM


Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm năm 2021 như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 06 chỉ tiêu

        - Phòng Nghiên cứu Công nghệ bức xạ: 01 chỉ tiêu

        - Phòng Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu

        - Phòng Đo liều và An toàn bức xạ: 03 chỉ tiêu

        - Phòng Hóa phóng xạ: 01 chỉ tiêu

II. Hồ sơ dự tuyển:

        - Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo)

        - Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương.

        - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

        - Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

        - Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng).

        - 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

        a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

                 - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

                 - Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong đột tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

                 - Có phiếu đăng ký dự tuyển.

                 - Có lý lịch rõ ràng.

                 - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

                 - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

                 - Những người được tuyển chọn phải làm bảo đảm đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

                 - Những người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

        b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

                - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vị dân sự;

                - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

        - Phòng Hành chính tổng hợp:

                 + Vị trí: Nhân viên hành chính

                 +Yêu cầu:

                          - Dưới 30 tuổi, có sức khoẻ tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

                          - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về xã hội;

                          - Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

                          - Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

                          - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc; hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

                          - Ngạch: Chuyên viên;

                          - Số lượng: 01;

                          - Hình thức tuyển: Xét tuyển.

         - Phòng Đo liều và An toàn bức xạ:

                  + Vị trí: Phục vụ đo liều chiếu xạ và đào tạo về công tác an toàn bức xạ

                  +Yêu cầu:

                          - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành vật lý, vật lý hạt nhân;

                          - Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

                          - Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

                          - Dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc (khả năng giao tiếp tốt, năng động, có tinh thần cầu thị…)

                          - Kỹ năng chuyên môn trong ghi đo bức xạ, kiến thức về an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

                          - Có chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ;

                          - Số lượng: 01;

                          - Hình thức tuyển: Xét tuyển.

          - Phòng Hóa phóng xạ:

                  + Vị trí: Sản xuất/kiểm nghiệm chất lượng dược chất phóng xạ F-18FDG

                  +Yêu cầu:

                          - Dưới 30 tuổi, có sức khoẻ tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

                          - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa phân tích, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học;

                          - Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

                          - Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

                          - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc

                          - Chức danh: Nghiên cứu viên.

                          - Số lượng: 01;

                          - Hình thức tuyển: Xét tuyển.

         - Phòng Nghiên cứu Công nghệ bức xạ:

                    + Vị trí: Nghiên cứu viên, nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực Nông – Sinh – Y.

                    +Yêu cầu:

                         - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Năng lượng hạt nhân ứng dụng trong sinh học.

                         - Ưu tiên tốt nghiệp loại giỏi, người đã có kinh nghiệm;

                         - Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

                         - Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

                         - Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

                         - Nhiệt tình trong công tác, có đạo đức và sức khỏe tốt;

                         - Ngạch tuyển dụng: Nghiên cứu viên.

                         - Số lượng: 01;

                         - Hình thức tuyển: Xét tuyển.