Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018
01/16/2019 03:04:53 PM


Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018

của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

Ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (CXHN), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2018 “Nghiên cứu ứng dụng vi mạch lattepanda trong chế tạo thiết bị hạt nhân di động” do cử nhân Nguyễn Thanh Hùng – Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội làm chủ nhiệm.

 

Chủ nhiệm đề tài CN. Nguyễn Thanh Hùng trình bày báo cáo

 

Tham dự nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN có TS. Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Phúc, chuyên gia độc lập; TS. Phạm Đức Khuê, Phó viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân; TS. Đặng Quang Thiệu, Giám đốc Trung tâm CXHN; TS. Nguyễn Thanh Tùy, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân và các cán bộ chuyên môn của Trung tâm CXHN.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng vi mạch lattepanda trong chế tạo thiết bị hạt nhân di động” do CN Nguyễn Thanh Hùng làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 01 năm từ tháng 01/2018 đến 12/2018.

Tại buổi nghiệm thu, cử nhân Nguyễn Thanh Hùng đã báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện và kết quả đạt được của đề tài: Đề tài đã chế tạo thiết bị đo phổ hạt nhân di động bằng cách ghép nối với khối MCA, viết các chương trình đo đạc và xử lý phổ trên vi mạch Lattepanda; công bố kết quả nghiên cứu trên hội nghị khoa học; đã viết annual report; hoàn thành thanh quyết toán tài chính. Đề tài đã báo cáo tại Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 5 và đạt giải B do Ban tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 5 trao tặng. Ngoài ra, nhóm đề tài đã thiết kế thiết bị thử nghiệm ghép nối mạch phân tích biên độ đa kênh MCA với vi mạch LattePanda, chỉ thị màn hình LCD 7 inch

Sau đó, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đã thảo luận và cho ý kiến góp ý cho đề tài. TS. Nguyễn Phúc, ủy viên phản biện đã cho hoàn thành tốt đề tài; đề nghị có phương án tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thành thiết bị Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên với loại tốt.