Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023 của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội
12/29/2023 11:00:06 AM


Chiều ngày 25/12/2023, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Trung tâm) tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

          Tham dự hội nghị có ông Trần Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện  Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN); ông Đỗ Hồng Giang- Phó Viện trưởng Viện NLNTVN; Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Viện NLNTVN cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phan Việt Cương- Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm; ông Trần Mạnh Thắng- Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024 của Công đoàn và ông Nguyễn Tuấn Anh- Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết Ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Ông Phan Việt Cương – Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác và đạt nhiều thành tích nổi bật:

- Hoàn thành các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các nội dung đã đăng ký; đăng tải được 28 công trình nghiên cứu trên các tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước trong đó có 01 trên tạp chí quốc tế ISI, 04 tạp chí quốc tế, 12 bài báo trên tạp chí quốc gia; 03 báo cáo hội nghị quốc tế, 8 bài báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ XV..;

- Đặc biệt thông qua kinh phí của đề tài cấp Bộ, phòng thí nghiệm vi sinh (thuộc phòng Nghiên cứu Công nghệ Bức xạ) đã chính thức được cấp chứng chỉ VILAS số 1507 công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp Trung tâm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao từ khách hàng chiếu xạ và các cơ quan quản lý, thu hút thêm khách hàng và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường;

- Hoạt động dịch vụ năm 2023 tổng doanh thu dự kiến đạt 31.538 triệu đồng, tăng mạnh so với năm 2022 và cao nhất trong lịch sử hoạt động kinh doanh của Trung tâm. Dịch vụ chiếu xạ có tổng hàng hóa chiếu xạ đạt khoảng 7.315 m3, tương đương với khối lượng hàng chiếu xạ là 1.724 tấn với thời gian chiếu xạ khoảng 5.000 giờ; dịch vụ an toàn bức xạ đã đo kiểm xạ cho gần 43 công ty và 02 bệnh viện trong cả nước, tổ chức được gần 11 khóa đào tạo an toàn bức xạ với gần 300 học viên; dịch vụ sản xuất dược chất phóng xạ Vinatom FDG là mảng dịch vụ mới đi vào hoạt động của Trung tâm dự kiến đến cuối năm 2023, doanh thu do mảng dịch sản xuất dược chất phóng xạ đạt khoảng 16.100 triệu đồng, chiếm hơn 51% tổng doanh thu của năm 2023. Với kết quả tăng trưởng của hoạt động kinh doanh dịch vụ, mức thu nhập tăng thêm của người lao động cũng tăng vượt bậc so với các năm trước, tỷ lệ tăng của quỹ bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm 2023 tăng 2.345 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng hơn 500% so với năm 2022;

- An toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong các hoạt động của đơn vị được đảm bảo;

- Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động sôi nổi và có nhiều thành tích được các cấp ghi nhận.

Về Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024 được đề ra gồm những nội dung cơ bản sau: Đẩy mạnh, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học; mở rộng các loại hình hoạt động dịch vụ chiếu xạ, dịch vụ khoa học công nghệ (đặc biệt, duy trì sản xuất ổn định thuốc Vinatom FDG cung cấp cho các bệnh viện phục vụ chẩn đoán sớm ung thư); tăng cường việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu; tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghệ bức xạ, máy gia tốc và sản xuất dược chất phóng xạ cho y tế… Giám đốc Phan Việt Cương phát động khẩu hiệu hành động cho năm 2024 của Trung tâm “Kỷ luật, sáng tạo, vững bước tương lai” và đề ra chỉ tiêu doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN đánh giá, ghi nhận và chúc mừng những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm đã đạt được trong năm 2023 đồng thời khẳng định Trung tâm có tiềm năng về con người và thiết bị để phát triển vững mạnh và có hướng phát triển xa hơn trong tương lai.

Ông Trần Chí Thành – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN tại Hội nghị

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và tin tưởng rằng cán bộ viên chức và người lao động với tinh thần kỷ luật, sáng tạo sẽ hoàn thành xuất sắc các nội dung nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2024 của Trung tâm đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

   Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội