Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Học tập Chuyên đề
04/11/2023 03:02:17 PM


Thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2023 của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, ngày 7/4/2023, đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và chi bộ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã tổ chức buổi học tập chuyên đề “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Tiến sỹ Trần Hồng Hà – Báo cáo viên cấp Trung ương Đại hội XIII của Đảng, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trực tiếp là báo cáo viên hội nghị.

    TS. Trần Hồng Hà, Báo cáo viên cấp Trung ương trình bày các nội dung chuyên đề

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Chí Thành, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học Công nghệ, Bí thư đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học công nghệ, đồng chí Phương Tuyến, Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể Bộ Khoa học Công nghệ, đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ, cùng toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

Nội dung chuyên đề được đồng chí Trần Hồng Hà trình bày gồm 2 phần: 1) Phát huy tính tiên phong, gương mẫu; và 2) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Để phát huy được tính tiên phong gương mẫu cũng như thực hiện trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Hồ Chí Minh là “Kiên quyết, hăng hái, trong sạch, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân”. Đây là điều đặc biệt quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ và thường xuyên rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên điều này dường như bị các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ vô tình hoặc cố ý lãng quên trong thời gian gần đây, dẫn đến số lượng đảng viên tuy đã tăng đến hơn 5.2 triệu người, nhưng chất lượng không tăng, thậm chí có nơi còn giảm sút. Các buổi sinh hoạt đảng nhiều lúc, nhiều nơi chỉ mang tính hình thức, không xây dựng được phong trào, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu. Cán bộ đảng viên thiếu chuyên tâm, ngại khó ngại khổ và xa rời quần chúng, nhiều người chỉ biết lý luận suông, xa rời thực tiễn, tác phong làm việc không chuyên nghiệp, không tận tâm với công việc. Tổ chức đảng chưa mạnh do thừa lãnh đạo nhưng thiếu thủ lĩnh. Nhiều cán bộ đảng viên có năng lực hạn chế nhưng lại lười tư duy, ngại tìm tòi học hỏi, thậm chí cán bộ nghiên cứu kém và thậm chí không biết ngoại ngữ, dẫn tới những hạn chế trong việc trao đổi, học tập và quan hệ quốc tế. Thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả dẫn đến tham nhũng tràn lan. Những nghịch lý này dần làm giảm chất lượng đảng viên và suy yếu tổ chức đảng. Do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu như lời dạy của bác Hồ kính yêu. Người đảng viên dù ở bất kỳ cương vị nào, ở đâu cũng phải gương mẫu cho quần chúng. Đảng viên phải là người hăng hái nhất, xung phong đi đầu để quần chúng thi hành và làm theo.

Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề

 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Các kỳ đại hội gần đây, đảng ta đều có chỉ thị để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Các Nghị quyết, chỉ thị của đảng đều khẳng định: “Đảng viên cần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao thì càng phải tiên phong, càng phải gương mẫu. Đảng viên phải tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu và tạo sự lan toả”. Các vấn đề chính cần nêu gương gồm tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; phê bình và tự phê bình; quan hệ quần chúng, nhân dân; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật; và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Như vậy, không chỉ trong công việc, mà trong các hoạt động đời sống hàng ngày cán bộ, đảng viên cần thường xuyên thể hiện trách nhiệm nêu gương.

 

Bên cạnh việc chú trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị thường xuyên và đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng bộ, chi bộ và cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cần tạo môi trường, động lực để cán bộ đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động khoa học, nhất là việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, và các dự án, chương trình nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có tư cách chuẩn mực, thật sự là tấm gương tiêu biểu để quần chúng noi theo. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong hoạt động nghiên cứu khoa học là phải gắn hoạt động nghiên cứu với thực tiễn, nội dung nghiên cứu phải dựa trên yêu cầu của thực tiễn, giải quyết các vấn đề cấp bách mà thực tiễn đặt ra, đồng thời kết quả nghiên cứu phải được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước. Đảng bộ cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chương trình, có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm những vi phạm trong vấn đề nêu gương trong hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

TS. Trần Chí Thành, Bí thư đảng uỷ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu

 

Trong phần thảo luận, đồng chí Trần Chí Thành đánh giá cao nội dung thiết thực và hữu ích mà báo cáo viên đã cung cấp. Kết quả buổi học sẽ giúp cho nhiều cán bộ đảng viên của đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhận thức rõ hơn trách nhiệm nêu gương, biết cách phân tích, lý luận trên cơ sở thực tiễn để đề ra phương hướng của riêng mình nhằm rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tính tiên phong gương mẫu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các tổ chức đảng cơ sở cũng như của Đảng bộ. Buổi học tập chuyên đề thực sự có ý nghĩa rất lớn giúp các cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nâng cao nhận thức về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như thực hiện trách nhiệm nêu gương tại nơi làm việc và nơi cư trú.

 

Trần Minh Quỳnh, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội