ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI (2020 - 2025)
03/17/2020 11:24:02 AM


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

KHÓA V (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

 

Ngày 09 tháng 03 năm 2020, Công đoàn Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Trung tâm) đã tiến hành đại hội công đoàn lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Tham dự đại hội có ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của Trung tâm.

         

 

Toàn cảnh Đại hội

Mở đầu chương trình, ông Phạm Duy Dưỡng, chủ tịch Công đoàn Trung tâm khóa IV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ IV (2015-2020), phương hướng hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ V (2020-2025).

1. Báo cáo tổng kết đã nêu bật các thành tích đã đạt được:

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các nghị quyết, chủ trương của Công đoàn đến mỗi đoàn viên công đoàn; tổ chức cho công đoàn viên và người lao động tham gia thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tìm hiểu về pháp luật...

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị ốm đau, tai nạn; mua bảo hiểm thân thể cho tất cả công đoàn viên và người lao động trong Trung tâm; quan tâm đến đời sống của công đoàn viên như tổ chức thăm hỏi các gia đình có hiếu, hỉ, ốm đau, động viên công đoàn viên vượt khó để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Ban chấp hành công đoàn đã kết hợp với ban nữ công tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức liên hoan gặp mặt, tặng quà cho chị em nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và ngày rằm Trung thu,

- Hàng năm Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện công tác kiểm tra tài chính và giám sát việc thực hiện "Quy chế chi tiêu nội bộ˝ từng năm.

- Công đoàn Trung tâm luôn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở thành viên xuất sắc”.

2. Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ V (2020-2025):

- Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, duy trì công tác tuyên truyền giáo dục chính trị - lý tưởng cho Công đoàn viên và người lao động, vận động 100% công đoàn viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, nhà nước, Bác Hồ, các chính sách pháp luật ...; tham gia vào các phong trào “thi đua yêu nước”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm;

- Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi động viên các Công đoàn viên và người lao động khi gia đình có việc hiếu - hỷ. Tiếp tục duy trì tốt công tác mua bảo hiểm thân thể hàng năm cho toàn thể cán bộ và người lao động của Trung tâm. Quan tâm bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho người lao động;

Đại hội đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đoàn viên công đoàn về đánh giá kết quả hoạt động công đoàn khóa IV và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tai Đại hội, ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đánh giá cao các kết quả Công đoàn Trung tâm đạt được và biểu dương sự đóng góp của Công đoàn Trung tâm cho các hoạt động văn hóa, thể thao… của Công đoàn Viện.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 5 đồng chí và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết

 

Ban Chấp Hành khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết kêu gọi toàn thể  đoàn viên Công đoàn Trung tâm đoàn kết nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Trung tâm ngày càng vững mạnh.

BCH Công đoàn – Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội