Seminar khoa học định kỳ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội
03/17/2020 11:20:05 AM


Sinh hoạt khoa học định kỳ tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

 

Sáng ngày 21/02/2020, tại hội trường Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (CXHN) đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật (seminar) định kỳ với nội dung: “Giới thiệu về Thực hành sản xuất thuốc tốt - GMP” do DS. Lê Thị Thu Hiền – Phòng Hóa Phóng xạ trình bày.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Quang Long – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Trần Minh Quỳnh – Phó Giám đốc Trung tâm; Các cán bộ, nghiên cứu viên, người lao động của Trung tâm.

Mở đầu hội thảo, Ths. Trần Mạnh Thắng giới thiệu về sự cần thiết tuân thủ GMP (Good Manufacturing Practices) tại các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh như Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thực trạng thực hiện GMP hiện nay tại các cơ sở sản xuất dược chất phóng xạ (DCPX) và lợi ích của Trung tâm trong việc thực hiện GMP để nâng cao năng lực nghiên cứu của Trung tâm cũng như được cấp phép sản xuất và lưu hành DCPX để nhanh chóng đưa sản phẩm DCPX 18F-FDG của Trung tâm phục vụ người bệnh.

Trên cơ sở tìm hiểu về các cơ sở đang chuẩn bị hồ sơ và đã tuân thủ GMP, DS. Lê Thị Thu Hiền đã báo cáo một cách tổng quan GMP, thực trạng áp dụng tại Việt Nam. Bên cạnh việc đề cập các quy định của bộ Y tế, văn bản pháp luật liên quan đến việc đăng ký hồ sơ và thực hiện thực hành sản xuất tốt ở Việt Nam, DS. Hiền cũng so sánh những tương đồng và khác biệt giữa GMP của Việt Nam với ASEAN và WHO. Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép cho cơ sở GMP, Trung tâm cần có nguồn nhân lực được cấp chứng chỉ, hoàn thiện hệ thống phòng sạch và có hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. DS. Hiền cùng nhóm nghiên cứu cũng trình bày một số khó khăn và thuận lợi trong việc xây dựng hồ sơ cấp phép cho Trung tâm, những yêu cầu về mặt pháp lý, trang thiết bị… và đề xuất phương án để Trung tâm sớm hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép GMP.

Đánh giá cao về việc chủ động tìm hiểu và đề xuất phương án cho Trung tâm, Lãnh đạo Trung tâm đã trao đổi về những công việc cần thiết trong thời gian tới, đặc biệt là những yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục xây dựng phương án trình lãnh đạo Trung tâm để có thể thực hiện trong thời gian sớm nhất.

 

DS.Lê Thị Thu Hiền – Phòng Hóa Phóng xạ trình bày báo cáo

Giải thích về những vấn đề Trung tâm cần thực hiện để xin cấp phép GMP, ThS. Nguyễn Quang Anh đã bổ sung những kết quả gần đây trong các buổi làm việc với nhóm tư vấn của Bộ Y tế và đề xuất Trung tâm tổ chức lớp học về GMP, cũng như công tác chuẩn bị xin cấp phép GMP tại cơ sở.

 

Quang cảnh buổi thảo luận

Sau khi trao đổi về các chi tiết cần thiết để xây dựng cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, DS.Lê Thị Thu Hiền đã lắng nghe và cảm ơn ban Lãnh đạo Trung tâm, các nghiên cứu viên của Trung tâm đã hợp tác và tận tình giúp đỡ đóng góp cho bản báo cáo.

 

Trần Mạnh Thắng - Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội