Tin tức
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển dược chất phóng xạ phục vụ chẩn trị ung thư”

18/8/2022
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển dược chất phóng xạ phục vụ chẩn trị ung thư”